Pieczątki medyczne – co powinny zawierać? Pieczątki kieszonkowe

Pieczątki lekarzy, pielęgniarek czy położnych zaliczają się do grona tych stempli, które muszą zawierać określone dane. Wynika to z odgórnych regulacji. Sprawdź, co musi znaleźć się na pieczątce medycznej, czym jest pieczątka kieszonkowa i czy sprawdzi się dla przedstawicieli wymienionych zawodów.

Pieczątka lekarza

Każdy lekarz, który czynnie wykonuje swój zawód, a co za tym idzie, który ma aktualne prawo do wykonywania zawodu, musi posługiwać się własnym stemplem.

Na pieczątce lekarskiej muszą znaleźć się informacje, takie jak:

 • Imię i nazwisko,
 • Stopień naukowy lub tytuł zawodowy,
 • Numer pozwolenia na wykonywanie zawodu,
 • Specjalizacje (zgodnie z informacją na dyplomie).

Ponadto można zamieścić także:

 • numer umowy z NFZ, uprawniający do wystawiania recept;
 • dane kontaktowe.

Jeśli lekarza posiada własną działalność gospodarczą (prowadzi gabinet lub niepubliczny zakład opieki zdrowotnej), może posługiwać się także pieczątką firmową. Zamieszczone na niej dane to np.:

 • Nazwa działalności,
 • Adres,
 • Numer telefonu,
 • Adres strony www, e-mail,
 • NIP, REGON,
 • Logo,
 • Hasło.

Pieczątka pielęgniarki i położnej

Przepisy zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 21 grudnia 2010 roku w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania informują, że na dokumentacji indywidualnej, a co za tym idzie także na osobistej pieczątce pielęgniarki lub położnej, muszą znaleźć się następujące informacje:

 • Imię i nazwisko pielęgniarki lub położnej,
 • Specjalizacje,
 • Tytuł zawodowy lub naukowy,
 • Numer pozwolenia na wykonywanie zawodu.

Na dokumentacji medycznej muszą znajdować się dane osób, które udzielają świadczeń zdrowotnych, kierują na badania, leczenie czy konsultacje. To właśnie dlatego dane na pieczątce pielęgniarki lub położnej są takie, a nie inne.

Wzór pieczątki pielęgniarki lub położnej może być następujący:

 • Imię i nazwisko
 • Magister pielęgniarstwa / Magister położnictwa / Licencjat pielęgniarstwa / Licencjat położnictwa
 • Specjalizacja (np. specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego)

Warto zwrócić uwagę na kilka aspektów:

 • W przypadku tytułu licencjata – licencjat to nie to samo co licencja. Licencjat to tytuł zawodowy, a licencja to urzędowe pozwolenie na wykonywanie zawodu (np. licencja zarządcy nieruchomości, licencja lotnicza). Nie należy więc zamieszczać na wzorze pieczątki sformułowania „licencjonowana pielęgniarka”.
 • Przy specjalizacjach konieczne jest dodanie członu „w dziedzinie pielęgniarstwa”. Nie można zamieścić więc informacji „specjalistka w dziedzinie onkologii”, gdy posiada się specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego.

Jaką pieczątkę wybrać? Pieczątki kieszonkowe

Pieczątki kieszonkowe to najmniejsze na rynku produkty stemplujące. Mają niewielkie kształty, są lekkie, a do równocześnie pozwalają zawrzeć na płytce stemplującej wszystkie najważniejsze informacje. Doskonale sprawdzają się „w terenie”, np. podczas wizyt domowych u pacjentów.

Lekarze, którzy prowadzą własną praktykę i chcą korzystać z pieczątki kieszonkowej, jako pieczątki firmowej, mogą to zrobić. Jedyne, co może być drobnym mankamentem, to niewielka powierzchnia płytki, która albo nie zmieści wielu, rozbudowanych danych, albo sprawi, że informacje nie będą w pełni czytelne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *